Sociaal-maatschappelijk programma Capelle Schollevaar

Brigit Varenkampnieuws

Voor Havensteder maken wij een sociaal maatschappelijke aanpak voor Capelle Schollevaar. Een integraal programma voor verbetering van de leefbaarheid, vergelijkbaar met de landelijke aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. We werken met een integrale aanpak van zowel fysieke als sociale thema’s: Langer thuis, Ruimte voor ontmoeten, Kansen voor de jeugd en Armoede, Participatie en Gezondheid zijn belangrijke thema’s in de wijk. Daarnaast …

Herinrichting stationsplein Leiden Lammenschans

Brigit Varenkampnieuws

In opdracht van de gemeente Leiden en in samenwerking met Prorail wordt het stationsplein bij station Lammenschans opnieuw ingericht. Anton den Engelse is projectmanager voor de herinrichting. Het aantal fietsparkeerplaatsen wordt verdubbeld en de groentekiosk wordt verplaatst. Een kleine herinrichting in de openbare ruimte met alle ingewikkelde consequenties; verplaatsen van bomen, verplaatsen van laadpalen en OV en heel veel fietsen. …

Leiden Autoluw

Leiden autoluw

Brigit Varenkampnieuws

Voor de gemeente Leiden werkt Anton aan een aantal projecten uit de agenda autoluwe binnenstad om de ambitie voor een groene en vitale binnenstad in Leiden inhoud te geven. Als projectmanager stuurt hij herinrichtingsprojecten voor de Oude Rijn en de Langebrug aan om de kwaliteit van de Leidse binnenstad te verbeteren. Daarnaast begeleidt hij de introductie van kentekenregistratiecamera’s om de …

Ruimteprojecten stapt in coöperatief samenwerkings verband met Início

Anton den Engelsenieuws

Vanaf 1 oktober 2020 werkt Ruimteprojecten samen met Início. De oude bekenden hebben elkaar weer opgezocht voor meer slagkracht in de advisering en extra inhoudelijke veerkracht. Op dit moment pakken we in gezamenlijkheid en onder de vlag van Início een tweetal klussen op: het opstellen van een wijkperspectief voor Tanthof voor de gemeente Delft en een bewonersraadpleging voor Vestia in …

Gemeente Nieuwegein

Anton den Engelsenieuws

Op 14 februari 2020 heeft het kabinet ingestemd met de cofinanciering van de Regiodeal Vitale Wijken van gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein en de provincie Utrecht. Als kwartiermaker mag ik komend half jaar het Plan van Aanpak en de bestedingsparagraaf voor de gemeente Nieuwegein opstellen.

Natuurontwikkeling Bonnenpolder

Anton den Engelsenieuws

In 2019 heb ik vorm mogen geven aan de samenwerking van Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid Hollands Landschap. Dit om de ontwikkeling van 129 hectare nieuwe natuur in de Bonnenpolder bij Hoek van Holland mogelijk te maken. De gemeente Rotterdam legt op dit moment de laatste hand aan het bestemmingsplan. Zie voor de meest recente informatie www.natuurindebonnen.nl

Herinrichting winkelcentrum Het Lage Land gestart

Anton den Engelsenieuws

In september 2019 is gestart met de rioolvervanging en de herinrichting van het winkelcentrum en de omliggende parkeerterreinen. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Kleine Wildernis aangelegd

Anton den Engelsenieuws

Op maandag 7 december startte de aanleg van de Kleine Wildernis, een dichtbegroeid oerbos van 200 m2. Eerst werd de grond gereed gemaakt. Op donderdag begon het leukste werk, volgens leerlingen van groep 7 van OBS De Gouw en Vrije School Zaanstreek. Zij zetten samen met vrijwilligers de bomen in de aarde. Deze leerlingen hebben het bos – dicht bij hun school – geadopteerd. Ook de komende jaren helpen ze in het onderhoud van het bos en monitoren of het écht zo snel groeit.

Tijdens de aanleg spatte hun enthousiasme en betrokkenheid er vanaf. Het planten alleen al was spannend, en dan wordt het ook nog eens ‘hun bos’! Gijs en Benjamin (beiden 10) van Vrije School Zaanstreek: “We vinden het heel vet. Dit voelt als ons bos!” Gijs: “Als ik hier later als ik ouder ben langsloop, dan weet ik dat ik deze bomen heb geplant. Daar denk ik dan aan.”

Er was veel belangstelling vanuit de pers voor de kleine wildernis, onder andere waren het jeugdjournaal, vroege vogels en trouw aanwezig om verslag te doen van het aanplanten van het bos.

Uitgesproken kleurloos

Anton den Engelsenieuws

En weer moet ik kiezen. “Kokkels of mosselen?” vraagt de visboer. Ik krijg vanavond eters, oud studiegenoten. Ik wil wat lekkers en niet te ingewikkeld op tafel zetten en ik weet dat ze van vis houden. Ik was na een voor mij gebruikelijke afweging van voors en tegens, dit keer zonder matrix, uitgekomen op pasta vongole. Eenvoudig, smaakvol en voedzaam …

Kleine Wildernis

Anton den Engelsenieuws

Op 4 november 2015 was Shubendu Sharma op uitnodiging van het IVN in Zaanstad om zijn bosbouwmethode toe te lichten. Normaal gesproken heeft een door mensen aangelegd bos 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat we dat tien keer zo snel konden doen?