Ruimteprojecten stapt in coöperatief samenwerkingsverband met Início

Anton den Engelse nieuws

Vanaf 1 oktober 2020 werkt Ruimteprojecten samen met Início. De oude bekenden hebben elkaar weer opgezocht voor meer slagkracht in de advisering en extra inhoudelijke veerkracht. Op dit moment pakken we in gezamenlijkheid en onder de vlag van Início een tweetal klussen op: het opstellen van een wijkperspectief voor Tanthof voor de gemeente Delft en een bewonersraadpleging voor Vestia in …

Gemeente Nieuwegein

Anton den Engelse nieuws

Op 14 februari 2020 heeft het kabinet ingestemd met de cofinanciering van de Regiodeal Vitale Wijken van gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein en de provincie Utrecht. Als kwartiermaker mag ik komend half jaar het Plan van Aanpak en de bestedingsparagraaf voor de gemeente Nieuwegein opstellen.

Natuurontwikkeling Bonnenpolder

Anton den Engelse nieuws

In 2019 heb ik vorm mogen geven aan de samenwerking van Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid Hollands Landschap. Dit om de ontwikkeling van 129 hectare nieuwe natuur in de Bonnenpolder bij Hoek van Holland mogelijk te maken. De gemeente Rotterdam legt op dit moment de laatste hand aan het bestemmingsplan. Zie voor de meest recente informatie www.natuurindebonnen.nl

Herinrichting winkelcentrum Het Lage Land gestart

Anton den Engelse nieuws

In september 2019 is gestart met de rioolvervanging en de herinrichting van het winkelcentrum en de omliggende parkeerterreinen. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Kleine Wildernis aangelegd

Anton den Engelse nieuws

Op maandag 7 december startte de aanleg van de Kleine Wildernis, een dichtbegroeid oerbos van 200 m2. Eerst werd de grond gereed gemaakt. Op donderdag begon het leukste werk, volgens leerlingen van groep 7 van OBS De Gouw en Vrije School Zaanstreek. Zij zetten samen met vrijwilligers de bomen in de aarde. Deze leerlingen hebben het bos – dicht bij …

Kleine Wildernis

Anton den Engelse nieuws

Op 4 november 2015 was Shubendu Sharma op uitnodiging van het IVN in Zaanstad om zijn bosbouwmethode toe te lichten. Normaal gesproken heeft een door mensen aangelegd bos 100 jaar nodig om te volgroeien. Stel nu dat we dat tien keer zo snel konden doen?

Chemievrij onkruidbeheer

Anton den Engelse nieuws

Op 8 oktober heeft Anton een inleiding gehouden voor de CROW over het onkruidvrij houden van de openbare ruimte zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Anton begeleidt de gemeente Zaanstad in de omschakeling naar chemievrij onkruidbeheer. Hierbij kan je denken aan preventieve oplossingen in het ontwerp van de openbare ruimte, het vergelijken van alternatieve technieken en het innovatief aanbesteden …

Van wie is de openbare ruimte?

Anton den Engelse nieuws, openbare ruimte

Blog Ruimtevolk 10 december 2013 Met steeds meer initiatieven van bewoners in de openbare ruimte wordt het de hoogste tijd om de traditionele rolverdeling tussen bewoners en gemeente op de schop te nemen.