Ruimteprojecten stapt in coöperatief samenwerkings verband met Início


Vanaf 1 oktober 2020 werkt Ruimteprojecten samen met Início. De oude bekenden hebben elkaar weer opgezocht voor meer slagkracht in de advisering en extra inhoudelijke veerkracht. Op dit moment pakken we in gezamenlijkheid en onder de vlag van Início een tweetal klussen op: het opstellen van een wijkperspectief voor Tanthof voor de gemeente Delft en een bewonersraadpleging voor Vestia in de Schaapherderstraat in Den Haag.