Gemeente Nieuwegein

Op 14 februari 2020 heeft het kabinet ingestemd met de cofinanciering van de Regiodeal Vitale Wijken van gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein en de provincie Utrecht. Als kwartiermaker mag ik komend half jaar het Plan van Aanpak en de bestedingsparagraaf voor de gemeente Nieuwegein opstellen.