Sociaal-maatschappelijk programma Capelle Schollevaar

Voor Havensteder maken wij een sociaal maatschappelijke aanpak voor Capelle Schollevaar. Een integraal programma voor verbetering van de leefbaarheid, vergelijkbaar met de landelijke aanpak Leefbaarheid en Veiligheid.

Leiden Autoluw

Leiden autoluw

Voor de gemeente Leiden werkt Anton aan een aantal projecten uit de agenda autoluwe binnenstad om de ambitie voor een groene en vitale binnenstad in Leiden inhoud te geven.

Gemeente Nieuwegein

Op 14 februari 2020 heeft het kabinet ingestemd met de cofinanciering van de Regiodeal Vitale Wijken van gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein en de provincie Utrecht.

Natuurontwikkeling Bonnenpolder

In 2019 heb ik vorm mogen geven aan de samenwerking van Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid Hollands Landschap.

Herinrichting winkelcentrum Het Lage Land gestart

In september 2019 is gestart met de rioolvervanging en de herinrichting van het winkelcentrum en de omliggende parkeerterreinen. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Winkelcentrum Het Lage Land

In 2017 is het ontwerpproces voor de openbare ruimte van winkelcentrum Het Lage Land gestart. Een intensief traject met inspraak van de ondernemers, de bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en de markt. Het proces moet leiden tot een nieuwe inrichting in 2019.

Over de fietsenstalling van de stad

Apetrots is Rotterdam op haar nieuwe Centraal Station. Een uitgesproken voorkomen, een grootstedelijke uitstraling, de TGV stopt er en dat alles ook nog eens binnen budget en keurig op tijd. En onder het plein verstopt zit de topper: de fietsenstalling.