Sociaal-maatschappelijk programma Capelle Schollevaar

Brigit Varenkampnieuws

Voor Havensteder maken wij een sociaal maatschappelijke aanpak voor Capelle Schollevaar. Een integraal programma voor verbetering van de leefbaarheid, vergelijkbaar met de landelijke aanpak Leefbaarheid en Veiligheid. We werken met een integrale aanpak van zowel fysieke als sociale thema’s: Langer thuis, Ruimte voor ontmoeten, Kansen voor de jeugd en Armoede, Participatie en Gezondheid zijn belangrijke thema’s in de wijk. Daarnaast is het van belang om de aanpak buurtgericht te maken, problemen concentreren zich in enkele buurten van de wijk.

Herinrichting stationsplein Leiden Lammenschans

Brigit Varenkampnieuws

In opdracht van de gemeente Leiden en in samenwerking met Prorail wordt het stationsplein bij station Lammenschans opnieuw ingericht. Anton den Engelse is projectmanager voor de herinrichting. Het aantal fietsparkeerplaatsen wordt verdubbeld en de groentekiosk wordt verplaatst. Een kleine herinrichting in de openbare ruimte met alle ingewikkelde consequenties; verplaatsen van bomen, verplaatsen van laadpalen en OV en heel veel fietsen. Dit alles terwijl het station gewoon in gebruik is.

Leiden Autoluw

Leiden autoluw

Brigit Varenkampnieuws

Voor de gemeente Leiden werkt Anton aan een aantal projecten uit de agenda autoluwe binnenstad om de ambitie voor een groene en vitale binnenstad in Leiden inhoud te geven. Als projectmanager stuurt hij herinrichtingsprojecten voor de Oude Rijn en de Langebrug aan om de kwaliteit van de Leidse binnenstad te verbeteren. Daarnaast begeleidt hij de introductie van kentekenregistratiecamera’s om de toegang van auto’s in de binnenstad te beperken.

Ruimteprojecten stapt in coöperatief samenwerkings verband met Início

Anton den Engelsenieuws

Vanaf 1 oktober 2020 werkt Ruimteprojecten samen met Início. De oude bekenden hebben elkaar weer opgezocht voor meer slagkracht in de advisering en extra inhoudelijke veerkracht. Op dit moment pakken we in gezamenlijkheid en onder de vlag van Início een tweetal klussen op: het opstellen van een wijkperspectief voor Tanthof voor de gemeente Delft en een bewonersraadpleging voor Vestia in de Schaapherderstraat in Den Haag.

Gemeente Nieuwegein

Anton den Engelsenieuws

Op 14 februari 2020 heeft het kabinet ingestemd met de cofinanciering van de Regiodeal Vitale Wijken van gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein en de provincie Utrecht. Als kwartiermaker mag ik komend half jaar het Plan van Aanpak en de bestedingsparagraaf voor de gemeente Nieuwegein opstellen.

Natuurontwikkeling Bonnenpolder

Anton den Engelsenieuws

In 2019 heb ik vorm mogen geven aan de samenwerking van Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid Hollands Landschap. Dit om de ontwikkeling van 129 hectare nieuwe natuur in de Bonnenpolder bij Hoek van Holland mogelijk te maken. De gemeente Rotterdam legt op dit moment de laatste hand aan het bestemmingsplan.

Zie voor de meest recente informatie www.natuurindebonnen.nl

Herinrichting winkelcentrum Het Lage Land gestart

Anton den Engelsenieuws

In september 2019 is gestart met de rioolvervanging en de herinrichting van het winkelcentrum en de omliggende parkeerterreinen. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Winkelcentrum Het Lage Land

Anton den Engelseopenbare ruimte

In 2017 is het ontwerpproces voor de openbare ruimte van winkelcentrum Het Lage Land gestart. Een intensief traject met inspraak van de ondernemers, de bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en de markt. Het proces moet leiden tot een nieuwe inrichting in 2019.

Over de fietsenstalling van de stad

Brigit Varenkamprotterdam

Apetrots is Rotterdam op haar nieuwe Centraal Station. Een uitgesproken voorkomen, een grootstedelijke uitstraling, de TGV stopt er en dat alles ook nog eens binnen budget en keurig op tijd. Eindelijk kan je op een fatsoenlijke wijze de stad in lopen. Via het Stationsplein, gelukkig zonder ballen, loop je zo naar de Westersingel of het Schouwburgplein op. En onder het plein verstopt zit de topper: de fietsenstalling.

Read More

Realisatie Morspark

Anton den Engelsemorspark

Het Morspark gaat de laatste fase van de realisatie in, sinds afgelopen zomer zijn de werkzaamheden in het Morspark gestart. De aannemer legt de paden aan en gaat de speelvoorzieningen aanpakken, in januari 2018 willen we het park opnieuw openen. Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad van Leiden hiertoe besloten en de kapvergunning was in februari definitief. Als het goed is wordt een half jaar intensieve cocreatie daadwerkelijk omgezet in de realisatie van het park.