Ruimteprojecten stapt in coöperatief samenwerkingsverband met Início

Anton den Engelse nieuws

Vanaf 1 oktober 2020 werkt Ruimteprojecten samen met Início. De oude bekenden hebben elkaar weer opgezocht voor meer slagkracht in de advisering en extra inhoudelijke veerkracht. Op dit moment pakken we in gezamenlijkheid en onder de vlag van Início een tweetal klussen op: het opstellen van een wijkperspectief voor Tanthof voor de gemeente Delft en een bewonersraadpleging voor Vestia in de Schaapherderstraat in Den Haag.

Gemeente Nieuwegein

Anton den Engelse nieuws

Op 14 februari 2020 heeft het kabinet ingestemd met de cofinanciering van de Regiodeal Vitale Wijken van gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein en de provincie Utrecht. Als kwartiermaker mag ik komend half jaar het Plan van Aanpak en de bestedingsparagraaf voor de gemeente Nieuwegein opstellen.

Natuurontwikkeling Bonnenpolder

Anton den Engelse nieuws

In 2019 heb ik vorm mogen geven aan de samenwerking van Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid Hollands Landschap. Dit om de ontwikkeling van 129 hectare nieuwe natuur in de Bonnenpolder bij Hoek van Holland mogelijk te maken. De gemeente Rotterdam legt op dit moment de laatste hand aan het bestemmingsplan.

Zie voor de meest recente informatie www.natuurindebonnen.nl

Herinrichting winkelcentrum Het Lage Land gestart

Anton den Engelse nieuws

In september 2019 is gestart met de rioolvervanging en de herinrichting van het winkelcentrum en de omliggende parkeerterreinen. De werkzaamheden moeten in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.

Winkelcentrum Het Lage Land

Anton den Engelse openbare ruimte

In 2017 is het ontwerpproces voor de openbare ruimte van winkelcentrum Het Lage Land gestart. Een intensief traject met inspraak van de ondernemers, de bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en de markt. Het proces moet leiden tot een nieuwe inrichting in 2019.

Over de fietsenstalling van de stad

Brigit Varenkamp rotterdam

Apetrots is Rotterdam op haar nieuwe Centraal Station. Een uitgesproken voorkomen, een grootstedelijke uitstraling, de TGV stopt er en dat alles ook nog eens binnen budget en keurig op tijd. Eindelijk kan je op een fatsoenlijke wijze de stad in lopen. Via het Stationsplein, gelukkig zonder ballen, loop je zo naar de Westersingel of het Schouwburgplein op. En onder het plein verstopt zit de topper: de fietsenstalling.

Read More

Realisatie Morspark

Anton den Engelse morspark

Het Morspark gaat de laatste fase van de realisatie in, sinds afgelopen zomer zijn de werkzaamheden in het Morspark gestart. De aannemer legt de paden aan en gaat de speelvoorzieningen aanpakken, in januari 2018 willen we het park opnieuw openen. Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad van Leiden hiertoe besloten en de kapvergunning was in februari definitief. Als het goed is wordt een half jaar intensieve cocreatie daadwerkelijk omgezet in de realisatie van het park.

Herinrichting Haarlemmerstraat Leiden

Anton den Engelse openbare ruimte

Wij mogen de herinrichting van de Haarlemmerstraat en de Lange Mare in Leiden coördineren. De belangrijkste winkelstraat van Leiden, waarbij de inzet op identiteit en sfeer de grootste uitdagingen zijn. Er moeten belangrijke afwegingen gemaakt worden met ondernemers en bewoners over de programmering, afwatering, groen en fietsparkeren.

Kleine Wildernis aangelegd

Anton den Engelse nieuws

Op maandag 7 december startte de aanleg van de Kleine Wildernis, een dichtbegroeid oerbos van 200 m2. Eerst werd de grond gereed gemaakt. Op donderdag begon het leukste werk, volgens leerlingen van groep 7 van OBS De Gouw en Vrije School Zaanstreek. Zij zetten samen met vrijwilligers de bomen in de aarde. Deze leerlingen hebben het bos – dicht bij hun school – geadopteerd. Ook de komende jaren helpen ze in het onderhoud van het bos en monitoren of het écht zo snel groeit.

Read More