Winkelcentrum Het Lage Land

In 2017 is het ontwerpproces voor de openbare ruimte van winkelcentrum Het Lage Land gestart. Een intensief traject met inspraak van de ondernemers, de bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en de markt. Het proces moet leiden tot een nieuwe inrichting in 2019.

Van wie is de openbare ruimte?

Met steeds meer initiatieven van bewoners in de openbare ruimte wordt het de hoogste tijd om de traditionele rolverdeling tussen bewoners en gemeente op de schop te nemen.