Image
ImageImage

begeleidt, ontwerpt en geeft advies over projecten in de ruimtelijke ordening

Op een betrokken en analytische wijze werken wij aan de groene en openbare ruimte. Meestal voor gemeenten en meestal in het stedelijk gebied. Onze inzet is altijd maatwerk, passend bij de vraag of de opdracht. De omgeving is onze inspiratie, dit kan zowel het landschap zijn als de betrokken partijen of bewoners. Projecten zijn dynamisch en dit vraagt om flexibiliteit. Wij stemmen onze inzet af op wat het project op dat moment vraagt.
Image

begeleidt, ontwerpt en geeft advies over projecten in de ruimtelijke ordening

Op een betrokken en analytische wijze werken wij aan de groene en openbare ruimte. Meestal voor gemeenten en meestal in het stedelijk gebied. Onze inzet is altijd maatwerk, passend bij de vraag of de opdracht. De omgeving is onze inspiratie, dit kan zowel het landschap zijn als de betrokken partijen of bewoners. Projecten zijn dynamisch en dit vraagt om flexibiliteit. Wij stemmen onze inzet af op wat het project op dat moment vraagt.

beleidsontwikkeling en advisering

Ruimteprojecten geeft advies en schrijft beleid over vraagstukken in de openbare ruimte. In samenspraak wordt de opdracht geformuleerd en de juiste werkwijze afgesproken; als advies of als detachering.
Image

Bomenbeleid Zaanstad

Wij actualiseren het bomenbeleid van de gemeente. Een nieuw bomenbeleid, passend binnen de bestuurlijke uitgangspunten waarbij er meer verantwoordelijkheid ligt bij de burgers en er wordt gezocht naar mogelijkheden om te ontregelen. We onderzoeken wat er kan worden losgelaten zonder de kwaliteit van beeldbepalende bomen en boomstructuren te verliezen.
Image

Beleidskader groenadoptie

Ruimteprojecten heeft voor de gemeente Zaanstad het beleidskader groenadoptie opgesteld en begeleidt de invoering van de werkwijze. Het beleidskader is een helder en bondig document met spelregels en een eenvoudige overeenkomst tussen bewoners en gemeente met duidelijke uitspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
Ruimteprojecten begeleidde de bestuurlijke besluitvorming en verzorgde het presenteren van het resultaat aan de raadsleden. Op een  betrokken en gedragen manier begeleiden we nu de invoering van de werkwijze en het veranderproces voor de ambtelijke organisatie.

ontwerp

Ruimteprojecten ontwerpt zowel in het landschap als in de stedelijke ruimte. Bij de ontwerpen worden de ruimtelijke kwaliteiten van de locatie zo goed mogelijk ingezet om een situatie te laten ontstaan, die als vanzelfsprekend in zijn omgeving past.
Image

Woonwijk de Stelt

Bij Lent hebben wij samen met Drost en Van Veen Architecten een woonwijk ontworpen die de sfeer van de uiterwaarden heeft. Daarmee ontstaat een woongebied dat onderdeel uitmaakt van de rivier en de natuur, terwijl het onderdeel is van de Waalsprong en op nog geen 5 minuten afstand van de binnenstad van Nijmegen ligt.
Image

Onderzoek Remisekwartier

Samen met CMA en Vitibuck heeft ruimteprojecten een onderzoek verricht naar het remisekwartier in Amsterdam. Door op deze locatie een museum voor mobiel erfgoed te vestigen kan een nieuwe impuls het gebied beter ontsluiten en een hotspot worden in Amsterdam zuid.
Image

Natuurbegraafplaats ’t Kruis

Voor landgoed ’t kruis is een ontwerp gemaakt voor een natuurbegraafplaats. Er is gebruik gemaakt van de bestaande bospercelen. Met het aanleggen van de begraafplaats wordt het bos in fases weer verder omgevormd van een rabattenbos dat voornamelijk uit naaldhout bestaat naar een afwisselend loofbos, wat voor de ervaring van de plek en voor natuur een veel grotere betekenis heeft.

projectmanagment en procesbegeleiding

Het organiseren van het proces, het zoeken naar verbinding, naar de gemeenschappelijke opgave is naar ons idee de sleutel om tot een goede leefomgeving te komen. Ruimteprojecten heeft veel ervaring met procesmanagement, gebiedsontwikkeling en participatietrajecten. Een goed proces begint met een heldere rolverdeling, flexibiliteit en een stapsgewijze opbouw. In een open en transparant proces werken wij naar de gedeelde doelen.
Image

Leerpark Dordrecht

Van 2008 tot 2012 heeft Anton den Engelse de procesbegeleiding van het Leerpark Dordrecht verzorgd voor de ‘Coöperatie ontwikkeling Leerpark’ (de gemeente Dordrecht en het R.O.C. Da Vinci College). Belangrijke thema’s in het proces waren: de voortgang, de omgang met een economische crisis die alles in een ander perspectief zette, duurzaamheid en de (tijdelijke) openbare ruimte.
Image

Groene ring Hoogvliet en Wimby

In de herstructurering van Hoogvliet, heeft Anton in de periode 2004-2007 als projectleider inhoud gegeven aan de ontwikkeling van de groene ring rond Hoogvliet. De realisatie van park de Heerlijkheid, de aanleg van getijdengeul het visserijgriend en kleinere projecten rond het vernieuwen van de jachthavenomgeving, verplaatsing van de manege en het doortrekken van enkele regionale fietspaden.