Winkelcentrum Het Lage Land

Anton den Engelseopenbare ruimte

In 2017 is het ontwerpproces voor de openbare ruimte van winkelcentrum Het Lage Land gestart. Een intensief traject met inspraak van de ondernemers, de bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en de markt. Het proces moet leiden tot een nieuwe inrichting in 2019.

Herinrichting Haarlemmerstraat Leiden

Anton den Engelseopenbare ruimte

Wij mogen de herinrichting van de Haarlemmerstraat en de Lange Mare in Leiden coördineren. De belangrijkste winkelstraat van Leiden, waarbij de inzet op identiteit en sfeer de grootste uitdagingen zijn. Er moeten belangrijke afwegingen gemaakt worden met ondernemers en bewoners over de programmering, afwatering, groen en fietsparkeren.

Van wie is de openbare ruimte?

Anton den Engelsenieuws, openbare ruimte

Blog Ruimtevolk 10 december 2013 Met steeds meer initiatieven van bewoners in de openbare ruimte wordt het de hoogste tijd om de traditionele rolverdeling tussen bewoners en gemeente op de schop te nemen.